Pravidla a podmínky soutěže

 • Pošli fotku a vyhraj poukázku v hodnotě 2500,- Kč na nákup na estilofina-nabytek.cz.
  • Soutěž Pošli fotku a vyhraj poukázku v hodnotě 2500,- Kč (dále jen "soutěž") pořádá společnost Estilofina s.r.o. se sídlem v Šarišské Bohdanovce 166, 08205, Slovenská republika, IČ: 50594478, DIČ: 2120381978, DIČ: SK2120381978, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 33659 / P, poštovní adresa: Šarišské Bohdanovce 166, okres Prešov, 082 05 (dále jen "ESTILOFINA-NABYTEK.CZ")
 • Termín a místo konání soutěže
  • Soutěž probíhá od 9.2020 do  28.2. 2021na sociálních sí tích Facebook a Instagram.
 • Účastníci soutěže
  • Na soutěži se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen "účastník").
  • Na soutěži se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele.
 • Podmínky účasti v soutěži
  • Do soutěže bude zařazen účastník, který pošle fotografie nábytku v interiéru, který si zakoupil v obchodě Estilofina, prostřednictvím sociálních sítí nebo mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě zveřejnění fotky na Instagram je třeba soutěžní fotografii označit @estilofina_nabytek #stylovynabytek. Každý účastník může do soutěže zaslat pouze jednu fotografii.

 • Přihlášením do soutěže účastník automaticky dává bezplatně povolení ke zveřejnění zaslané fotografie během neomezené doby na stránkách webového sídla www.estilofina.sk a na funpage Facebooku, Instagram a vlastních propagačních materiálech.
 • Účastník zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že
 • disponuje autorskými právy k této fotografii a / nebo je oprávněn udělit souhlas k použití fotografie ve smyslu těchto pravidel a podmínek soutěže
 • použitím fotografie pořadatelem podle těchto pravidel a podmínek soutěže nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti pořadateli.
  • Doporučená velikost fotografie je 1 830 x 2 151 pix. Povolený je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.
  • Výherci soutěže budou o výhře informováni e-mailem v den zveřejnění oficiálních výsledků soutěže.
  • Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:
  • a) neodpovídají zadanému tématu soutěže a / nebo jiným podmínkám soutěže, b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy nebo
 • mohou poškodit dobré jméno pořadatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií pořadatele.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel.

 • Harmonogram soutěže
  • Zasílání fotografií do soutěže:
 • kolo: od 01.09. 2020 do 30.9. 2020
 • kolo: 10.2020 do 31.10.2020
 • kolo: 11.2020 do 30.11.2020
 • kolo: 12.2020 do 31.12.2020
 • kolo: 1.2021 do 31.1.2021
 • kolo: 2.2021 do 28.2.2021
  • Výběr oceněných fotografií a vyhlášení výsledků:
 • kolo: 3.10.2020
 • kolo: 3.11.2020
 • kolo: 3.12.2020
 • kolo: 3.1.2021
 • kolo: 3.2.2021
 • kolo: 3.3.2021
  • Zveřejnění oficiálních výsledků na FB stránce Estilofina.sk/Estilofina-nabytek.cz
 • Výběr oceněných fotografií
  • Z fotografií zařazených do soutěže vybere každý měsíc jednu nejlepší fotografii zaměstnanec firmy Estilofina.
  • Výherce, který poslal fotografii, která bude vybrána společností získá poukázku v hodnotě 2500,- Kč
  • na nákup produktů na estilofina-nabytek.cz,
  • 3 Výhra bude zaslána výherci po zveřejnění oficiálních výsledků soutěže prostřednictvím emailu a prohlášením na FB stránce Estilofina-nabytek.cz
 • Další podmínky
  • Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně jako vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za jiné výhry. Rovněž není možné reklamovat předmět výhry.
  • Účastník soutěže v případě, že bude oceněn, vyjadřuje časově neomezený souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení, na stránce webového sídla www.estilofina-nabytek.cz, na fanpage na Facebooku a na Instagram @estilofinanabytok v rámci vyhlášení výsledků soutěže a informování o soutěži.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu její trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na stránce estilofina-nabytek.cz
  • Soutěž je propagační soutěží, která není hazardní hrou podle zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Pořadatel soutěže neodpovídá za škody vzniklé v důsledku poskytnutí nesprávných údajů ze strany účastníků soutěže nebo nepřevzetím výhry.
 • Ochrana osobních údajů
  • Osobní údaje jsou pro účely těchto pravidel a podmínek soutěže všechny identifikační údaje poskytnuté účastníkem soutěže pořadateli (jméno, příjmení a podobiznu). Přihlášením se do soutěže uděluje účastník pořadateli souhlas se zpracováváním jím poskytnutých osobních údajů za účelem realizace soutěže, zveřejnění výsledků soutěže a předání výhry. Souhlas dává soutěžící na dobu neurčitou. Soutěžící je oprávněn souhlas podle těchto podmínek kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem odeslaným na adresu sídla pořadatele nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud účastník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů během trvání soutěže, má to za následek automatické vyřazení fotografie účastníka ze soutěže.
  • Zavazujeme se zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně v souladu se zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. shromažďovat pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu, uchovávat je po dobu 5 let od Vašeho posledního využití portálu a nesdružovat osobní údaje, které byly získány k jiným účelům.

Správcem vašich osobních údajů je Estilofina s.r.o. se sídlem v Šarišské Bohdanovce

166, 08205, Slovenská republika, IČ: 50594478, DIČ: CZ684549450, společnost je

zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 33659 / P,

poštovní adresa: Šarišské Bohdanovce 166, okres Prešov, 082 05, Slovenská Republika

Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 • Soutěžící není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout pořadateli své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za účelem uvedeným v těchto pravidel a podmínek soutěže a poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je dobrovolné.